Peruspalvelukuntayhtymä Selänne

Selänteen yhteistyö jatkuu

Terveytesi Palvelut osallistui syksyllä 2021 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen erikoislääkäripalveluiden kilpailutukseen, jossa osallistuimme psykiatrian, geriatrian ja päihdelääkäreiden alueisiin. Aiemmin Terveytesi Palvelut on ollut Selänteen apuna psykiatrien ja geriatrien työpanoksen alueilla, ja kilpailutuksen voiton myötä laajensimme myös päihdelääkärin palveluihin.

Kilpailutukseen kuuluu yhteystyö asiakkaan kanssa palveluiden kehittämisestä. Olemme päässeet tilanteeseen, jossa vakiintuneet erikoislääkärit vievät toimintaa eteenpäin yhdessä Selänteen kanssa kehittäen toimintatapoja yhtenäiseen suuntaan. Erikoislääkärien työpanos Selänteelle tehdään lähi- ja etätyönä. Etätyö antaa laajempia mahdollisuuksia ja varmuutta palveluun. Kuntayhtymä Selänteelle kuuluukin kiitos toiminnan kehittämisestä kohti uusia mahdollisuuksia.